RakkoTools

Máy nén PDF

Nén tệp PDF và giảm kích thước tệp

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
※ Kích thước tệp tối đa là 2M
Chất lượng PDF
Chất lượng hình ảnh
Màu sắc
Nét chữ
Nén thành công
Không thể giảm kích thước tập tin. Vui lòng thử lại với các tùy chọn khác.

Có gì công cụ này có thể

Giảm kích thước tệp PDF.
* Tùy thuộc vào các tùy chọn bạn chọn, kích thước tệp có thể lớn hơn bản gốc. Trong trường hợp đó, vui lòng thử lại với các tùy chọn khác.

hữu ích cho

  • Giảm kích thước tệp PDF để gửi hoặc chia sẻ nhanh chóng hoặc tránh tiêu tốn dung lượng lưu trữ.
  • Nén tệp PDF để tải tệp lên dịch vụ có giới hạn kích thước.

các công cụ liên quan