RakkoTools

bộ chuyển đổi PDF

Chuyển đổi tập tin của bạn thành PDF

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích

Có gì công cụ này có thể

Chuyển đổi một tệp có định dạng khác nhau (word, Excel, jpg, v.v.) thành tệp PDF.

hữu ích cho

  • Chuyển đổi tệp hình ảnh (JPG, PNG, v.v.) sang tệp PDF khi đặt hàng quảng cáo với định dạng tệp giới hạn.

các công cụ liên quan