RakkoTools

Thêm Header / Footer vào PDF

Thêm tiêu đề và / hoặc chân trang vào tệp PDF

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
※ Kích thước tệp tối đa là 2M

Có gì công cụ này có thể

Thêm văn bản vào đầu trang / chân trang của tệp PDF.
Bạn có thể chọn vị trí văn bản và kiểu phông chữ từ các tùy chọn sau:
  • Vị trí văn bản: trái, giữa, phải trong tiêu đề / chân trang.
  • Phông chữ: họ phông chữ, kiểu phông chữ, kích thước và màu.

hữu ích cho

  • Thêm thông tin trên tệp PDF, chẳng hạn như tiêu đề, nhà xuất bản, ngày xuất bản và nhãn hiệu bản quyền khi hiển thị tài liệu trong cuộc họp.

các công cụ liên quan