RakkoTools

Hình mờ PDF

Thêm hình mờ văn bản hoặc logo vào tệp PDF

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
Có gì công cụ này có thể

Thêm hình mờ văn bản và logo vào tập tin PDF của bạn.

  1. Kéo và thả hoặc chọn tệp PDF bằng cách nhấp.
  2. Nhấp vào 'Chọn' để chọn và thêm hình ảnh hình mờ trên tệp PDF.
    Kích thước và vị trí hình chìm mờ có thể thay đổi bằng thao tác con trỏ.
  3. Nhấp vào 'Thêm văn bản' để thêm (các) văn bản.
    Bạn có thể thay đổi vị trí văn bản và xoay nó bằng thao tác con trỏ. Kiểu phông chữ có thể điều chỉnh với các tùy chọn sau: màu sắc, họ phông chữ, kích thước và đậm / in nghiêng.
  4. Điều chỉnh độ mờ của hình ảnh hoặc văn bản hình mờ.
  5. Nhấp vào Tải xuống Tải xuống Tải xuống PDF để tải xuống PDF tệp.

hữu ích cho

  • Bảo vệ bản quyền của các tệp PDF của bạn và ngăn người khác sao chép chúng.

các công cụ liên quan