RakkoTools

Chuyển đổi trang web sang PDF

Lưu một trang web dưới dạng tệp PDF

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
mm
mm
mm
mm
giây
Chuyển đổi thành công
Chuyển đổi thất bại. Vui lòng kiểm tra dữ liệu đầy.

Có gì công cụ này có thể

Chuyển đổi một trang web thành một tệp PDF để tải xuống.
Như các tùy chọn, kích thước trang, kích thước lề và có tải hình ảnh hay không, v.v.

hữu ích cho

  • Lưu trang web dưới dạng tệp PDF để bạn cũng có thể kiểm tra thiết kế của nó trong môi trường ngoại tuyến.
  • Đặt trang web dưới dạng một trang của tài liệu PDF

các công cụ liên quan