RakkoTools

Trình tạo nhóm ngẫu nhiên

Tạo nhóm ngẫu nhiên và chọn người tổ chức / đại diện

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích

Có gì công cụ này có thể

Tạo các nhóm ngẫu nhiên và chọn người tổ chức / đại diện.
Bạn có thể chia một nhóm dựa trên số lượng thành viên hoặc số lượng nhóm.

hữu ích cho

  • Tạo các nhóm ngẫu nhiên khi bạn có các cuộc tụ họp giải trí và xã hội

các công cụ liên quan