RakkoTools

Trình tạo ảnh trong suốt

Tạo hình ảnh PNG trong suốt

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
Chọn ảnh
Màu để làm trong suốt
Phạm vi của các tông màu tương tự %
Hình ảnh trong suốt (png) Tải xuống

Có gì công cụ này có thể

Thay thế bất kỳ màu đơn sắc đã chọn và các tông màu tương tự trong ảnh bằng pixel trong suốt hoặc giữ lại màu đơn sắc đã chọn và thay thế các tông màu khác.

hữu ích cho

  • Nhà thiết kế muốn tạo màu không cần thiết trong nền ảnh trong suốt và xóa nó.
  • Để làm nền minh họa trong suốt khi tạo nhãn dán cho SNS hoặc một số hàng hóa.

các công cụ liên quan