RakkoTools

Hình ảnh thủy ấn

Thêm hình mờ văn bản hoặc logo vào một tập tin hình ảnh

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
Có gì công cụ này có thể

Thêm hình mờ văn bản và logo vào hình ảnh của bạn.
Các tùy chọn như độ mờ, màu phông chữ, họ phông chữ, vị trí, v.v ... có thể được chọn.

hữu ích cho

  • Bảo vệ bản quyền của tệp hình ảnh của bạn và ngăn người khác sao chép nó.

các công cụ liên quan