RakkoTools

Máy phát điện Meme

Tạo meme bằng lời nói của bạn

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
Thật không may, trình duyệt của bạn không hỗ trợ canvas.

50px

450px

500px
28pt
15pt
4pt

Tải xuống

Có gì công cụ này có thể

Bạn có thể dễ dàng tạo meme của riêng mình bằng cách chọn một hình ảnh và thêm văn bản.
Các văn bản cũng có thể điều chỉnh với nhiều tùy chọn như màu sắc, kích thước, họ phông chữ, v.v.

hữu ích cho

  • Tạo meme gốc bằng từ của riêng bạn.

các công cụ liên quan