RakkoTools

Trang web trích xuất hình ảnh

Trích xuất tất cả hình ảnh trên một trang web

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích

Có gì công cụ này có thể

Trích xuất hình ảnh được sử dụng trên một trang web.
Nhập URL của trang web và nhấp vào nút 'Trích xuất'. Một danh sách các hình ảnh, thuộc tính alt và liên kết hình ảnh sẽ được hiển thị.
Bạn có thể tải xuống hình ảnh bằng cách nhấp vào biểu tượng tải xuống hoặc hình ảnh.

hữu ích cho

  • Kiểm tra xem thuộc tính alt (văn bản thay thế) có được đặt cho hình ảnh
  • Kiểm tra xem thuộc tính alt (văn bản thay thế) hoặc tên hình ảnh có phù hợp với nội dung của hình ảnh
  • Sửa đổi thuộc tính alt (văn bản thay thế) để tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
  • Tải xuống tất cả các hình ảnh cùng một lúc khi bạn muốn sử dụng lại các hình ảnh được đăng trên trang web mà bạn không còn nữa

các công cụ liên quan