RakkoTools

Ảnh chụp màn hình trang web

Chụp ảnh màn hình của trang web với một URL

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
Tùy chọn trình duyệt
%
1024 x 768 px
Tùy chọn hình ảnh
%
1024 x 768 px

Có gì công cụ này có thể

Chụp ảnh màn hình trang web bằng cách nhập URL của nó.
Có các tùy chọn về phạm vi để chụp (phần hiển thị của trang / toàn trang) và phần mở rộng tệp hình ảnh.
Đối với kích thước trình duyệt, máy tính để bàn, Android và iOS có thể được chọn. Cũng kích thước hình ảnh chụp được điều chỉnh.

hữu ích cho

  • Gửi ảnh chụp màn hình cho một HĐH khác, chẳng hạn như từ máy tính để bàn sang iPhone và làm cho nó phù hợp với HĐH của người nhận.
  • Lưu ảnh chụp màn hình để hiển thị dưới dạng hình ảnh vật chất.

các công cụ liên quan