RakkoTools

Máy cắt ảnh

Cắt và chỉnh sửa hình ảnh trực tuyến miễn phí

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
px
px
px
px
độ

Có gì công cụ này có thể

Chỉnh sửa hình ảnh đơn giản (xoay, đảo ngược, v.v.) và cắt nó theo kích thước bạn muốn.

hữu ích cho

  • Chỉ cắt các phần cần thiết của hình ảnh và tạo hình ảnh cho SNS (ảnh bìa Facebook, tiêu đề Twitter, v.v.)

các công cụ liên quan