RakkoTools

Bộ chọn màu hình ảnh

Trích xuất mã màu từ hình ảnh và liên kết hình ảnh

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
 HEX:   #f9f9f9

 RGB:   rgb(249,249,249)

 HSV:   0° 0% 97.65%

Có gì công cụ này có thể

Chọn hình ảnh hoặc nhập URL của hình ảnh, sau đó hình ảnh sẽ được hiển thị. Nhấp vào vị trí mà bạn muốn trích xuất mã màu. Ba mã màu (HEX, RGB, HSV t) sẽ được hiển thị.

hữu ích cho

  • Nhà thiết kế để trích xuất màu sắc hình ảnh từ ảnh và hình ảnh tham chiếu cho thiết kế của họ

các công cụ liên quan