RakkoTools

Chuyển đổi video sang GIF

Chuyển đổi video thành GIF

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
thứ hai
thứ hai
milisecond
pixel
pixel

Có gì công cụ này có thể

Chuyển đổi video (mp4, ogv, webm, m4v) sang GIF động (Định dạng trao đổi đồ họa).
Thời gian bắt đầu / kết thúc GIF và kích thước của nó có thể điều chỉnh.

hữu ích cho

  • Tạo GIF gốc bằng video của riêng bạn.
  • Chuyển đổi video thành GIF ngắn để tải lên trên trang web.

các công cụ liên quan