RakkoTools

Chuyển đổi PNG - JPG

Chuyển đổi hình ảnh PNG sang hình ảnh JPG hoặc JPG sang PNG

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích

Có gì công cụ này có thể

Chuyển đổi .png thành .jpg và ngược lại. (Nhiều hình ảnh có thể được chuyển đổi cùng một lúc)

hữu ích cho

  • Các nhiếp ảnh gia chuyển đổi ảnh sang định dạng jpg để có thể sử dụng nó làm đồ họa chính thức
  • Chuyển đổi hình ảnh png sang hình ảnh jpg để giảm kích thước hình ảnh mà không làm giảm chất lượng hình ảnh
  • Chuyển đổi hình ảnh png sang hình ảnh jpg để dễ dàng lưu với việc giảm âm lượng dữ liệu

các công cụ liên quan