RakkoTools

Trình chỉnh lại hình ảnh

Thay đổi kích thước hình ảnh / hình ảnh theo kích thước phù hợp của bạn

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
  Chiều rộng px  |  Chiều cao px  |  Kích thước
px
px
%

Có gì công cụ này có thể

Thay đổi kích thước hình ảnh với các tùy chọn chọn như chiều rộng / chiều cao, tỷ lệ phần trăm và duy trì tỷ lệ khung hình

hữu ích cho

  • Thay đổi kích thước của hình ảnh theo cách bạn sử dụng, chẳng hạn như đặt hình ảnh đại diện hoặc tạo biểu ngữ quảng cáo
  • Giảm kích thước hình ảnh để gửi qua e-mail hoặc tải nó lên mẫu

các công cụ liên quan

Mở Graph Debugger / Simulator
Trình tạo ảnh trong suốt
Bộ chọn màu
Chuyển đổi video sang GIF
Trình tạo biểu tượng ứng dụng & biểu tượng
Máy phát điện nghệ thuật ASCII (AA)
Máy nén ảnh
Trang web trích xuất hình ảnh
Máy phát điện Meme
Chuyển đổi PNG - JPG
Máy cắt ảnh
Bộ chọn màu hình ảnh
Hình ảnh thủy ấn