RakkoTools

Trình chỉnh lại hình ảnh

Thay đổi kích thước hình ảnh / hình ảnh theo kích thước phù hợp của bạn

Đưa vào yêu thích
  Chiều rộng px  |  Chiều cao px  |  Kích thước
px
px
%

Có gì công cụ này có thể

Thay đổi kích thước hình ảnh với các tùy chọn chọn như chiều rộng / chiều cao, tỷ lệ phần trăm và duy trì tỷ lệ khung hình

hữu ích cho

  • Thay đổi kích thước của hình ảnh theo cách bạn sử dụng, chẳng hạn như đặt hình ảnh đại diện hoặc tạo biểu ngữ quảng cáo
  • Giảm kích thước hình ảnh để gửi qua e-mail hoặc tải nó lên mẫu

các công cụ liên quan

Mở Graph Debugger / Simulator
Bộ chọn màu
Chuyển đổi PNG - JPG
Trình tạo biểu tượng ứng dụng & biểu tượng
Máy phát điện Meme
Chuyển đổi video sang GIF
Trang web trích xuất hình ảnh
Máy phát điện nghệ thuật ASCII (AA)
Trình trích xuất ảnh PDF
Bộ chọn màu hình ảnh
Excel để BẢNG TAG
Trình tạo ảnh trong suốt
Ảnh chụp màn hình trang web