RakkoTools

Trích xuất Tiêu đề và Siêu dữ liệu từ URL

Trích xuất tiêu đề trang, mô tả, robot và url Canonical từ URL

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
URL TITLE meta DESCRIPTION meta ROBOTS CANONICAL URL

Có gì công cụ này có thể

URL TITLE, META, ROBOTS, CANONICAL của URL trang web được chỉ định (có thể có nhiều thông số kỹ thuật, giới hạn trên 100) được trích xuất tại một thời điểm.
 • TITLE
  Chuỗi ký tự được hiển thị dưới dạng tiêu đề trong trang kết quả của công cụ tìm kiếm
 • meta DESCRIPTION
  Chuỗi ký tự được hiển thị dưới dạng tóm tắt trong trang kết quả của công cụ tìm kiếm
 • meta ROBOTS
  Có thể kiểm soát trình thu thập công cụ tìm kiếm và có thể được đặt để tăng đánh giá tổng thể của trang web, chẳng hạn như ngăn nội dung trùng lặp được đánh giá

 • Bạn có thể ngăn trình thu thập thông tin nhận ra nội dung trên trang web của mình dưới dạng các trang trùng lặp

hữu ích cho

 • phân tích trang web để tối ưu hóa SEO

các công cụ liên quan