RakkoTools

Công cụ mở URL

Mở nhiều URL cùng một lúc

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích

Có gì công cụ này có thể

Mở nhiều URL trong một tab mới cùng một lúc.
URL trùng lặp sẽ bị xóa.

hữu ích cho

  • Quản lý SEO để mở đồng thời nhiều trang web và điều tra tốc độ hiển thị
  • Sao chép URL của các trang WEB được đăng trên các trang WEB khác và mở tất cả chúng cùng một lúc

các công cụ liên quan