RakkoTools

Địa chỉ email

Trích xuất địa chỉ email từ nội dung văn bản và loại bỏ các bản sao

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
0
 tìm thấy email độc đáo
Sao chép
Địa chỉ email
Không tìm thấy địa chỉ email


Có gì công cụ này có thể

Trích xuất tất cả các địa chỉ email trong văn bản và hiển thị chúng trong một danh sách. (Các bản sao được xóa.)
Số lượng địa chỉ email cũng được hiển thị và kết quả được sắp xếp theo thứ tự abc.

hữu ích cho

  • Các chuyên gia tiếp thị để lấy danh sách địa chỉ email ra khỏi tài liệu để gửi email quảng cáo.

các công cụ liên quan