RakkoTools

Trình định dạng HTML

Định dạng mã HTML theo định dạng ưa thích của bạn

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
Cấp độ thụt:
Tag không phân biệt chữ hoa chữ thường
Xóa bình luận


Có gì công cụ này có thể

Chọn ba tùy chọn: mức thụt lề, không phân biệt chữ hoa chữ thường, xóa nhận xét và định dạng chuỗi hoặc tệp HTML của bạn theo định dạng ưa thích.

hữu ích cho

  • Lập trình viên, nhà thiết kế và lập trình viên định dạng mã HTML do người khác tạo thành định dạng ưa thích của họ để cải thiện khả năng đọc.
  • Xóa nhiều bình luận không cần thiết được chèn bởi người khác.

các công cụ liên quan