RakkoTools

Công cụ khai thác JavaScript / Css

Giảm thiểu mã nguồn JavaScript và css

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
Thông thoáng

Có gì công cụ này có thể

Không gian, nguồn cấp dữ liệu và nhận xét bị xóa để giảm trọng lượng mã nguồn.

Ưu điểm của việc giảm bớt Javascript và css là gì?

  • Kích thước tệp sẽ được giảm để tiết kiệm dung lượng máy chủ
  • Thời gian tải sẽ được giảm để cải thiện tốc độ hiển thị trang web
  • Mã nguồn sẽ bị xáo trộn vì không bị lạm dụng

hữu ích cho

  • Khi tạo một trang web có tốc độ hiển thị là quan trọng, hãy thu nhỏ tệp JS / CSS và giảm kích thước tệp để giảm lượng truyền

các công cụ liên quan