RakkoTools

Trình làm đẹp JavaScript / CSS

Định dạng mã nguồn JavaScript và css

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
Thông thoáng
Cấp độ thụt:
ngoặc:
Cấp độ thụt:
ngoặc:
    

Có gì công cụ này có thể

Điều chỉnh thụt dòng và nguồn cấp dữ liệu và định dạng mã nguồn.

hữu ích cho

  • Khi xảy ra lỗi trong tập lệnh javascript hoặc css, định dạng mã nguồn để giúp xác định lỗi dễ dàng hơn
  • Cải thiện khả năng đọc của tập lệnh để tránh lỗi

các công cụ liên quan