RakkoTools

Trình định dạng XML

Định dạng chuỗi XML

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
Cấp độ thụt lề:
Chế độ văn bản:
Bình luận:

Có gì công cụ này có thể

Điều chỉnh thụt lề và ngắt dòng để định dạng hoặc nén chuỗi XML.
Bạn có thể chọn nhiều tùy chọn và định dạng nó theo chuỗi XML yêu thích của bạn.

hữu ích cho

  • Cải thiện khả năng đọc của chuỗi XML để tránh lỗi
  • Cắt và nén chuỗi XML để giảm kích thước tệp trong khi truyền

các công cụ liên quan