RakkoTools

hash Generator

Tạo MD5 băm / SHA1 / SHA256 hoàn toàn từ một chuỗi

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích

Có gì công cụ này có thể

Tạo băm với mỗi thuật toán từ bất kỳ chuỗi.
Tính toán băm trên trình duyệt. dữ liệu nhập vào sẽ không được gửi đến một máy chủ hoặc giữ ở đâu đó.
  • Khi 'tạo cùng một lúc' được chọn, tạo băm hoàn toàn với mỗi thuật toán.
  • Tạo băm của nhiều chuỗi văn bản cùng một lúc, bằng cách chọn các thuật toán và '1 thế hệ băm mỗi dòng'.
  • Tạo băm bảo đảm hơn Salt bằng cách sử dụng HMAC.

hữu ích cho

  • Đảm bảo rằng dữ liệu không bị sửa đổi hoặc nội dung không được bỏ lỡ khi văn bản phải được destributed hoặc gửi đi, bằng cách băm và gửi nó với dữ liệu gốc.
  • Xác nhận cả tin nhắn và băm không giả mạo bằng cách sử dụng HMAC.
  • Sử dụng trận đấu khách hàng trên Google Adwords, để băm email-addresses của khách hàng.

các công cụ liên quan