RakkoTools

Chuyển đổi tên miền sang IP

Chuyển đổi danh sách tên miền thành danh sách địa chỉ IPv4.

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
Miền địa chỉ IP

Có gì công cụ này có thể

Bộ chuyển đổi tên miền sang IP cho phép bạn chuyển đổi danh sách tên miền thành danh sách địa chỉ IPv4.

Tên miền là gì?

Tên miền là tên tương ứng với địa chỉ IP của máy tính, đại diện cho vị trí của máy tính trên internet.
Nó được xác định bởi Hệ thống tên miền (DNS).

Hệ thống tên miền và vai trò của nó là gì?

Hệ thống tên miền bao gồm một loạt các cơ sở dữ liệu chứa tên miền và địa chỉ IP (với số lượng cụ thể) tương ứng với các cơ sở dữ liệu. Hệ thống tên miền trên Internet chuyển đổi tên miền thành địa chỉ IP và ngược lại.

Địa chỉ IP là gì?

Địa chỉ Giao thức Internet (Địa chỉ IP) là số 32 bit (IPv4) hoặc 128 bit (IPv6), xác định một thiết bị mạng trên mạng và giúp chúng xác định và liên lạc với nhau. Trong một mô hình mạng, mỗi địa chỉ IP là duy nhất cho một thiết bị mạng. Do đó Địa chỉ IP cũng có mục đích điều hướng dữ liệu. Nó được sử dụng bởi các máy chủ nguồn và đích để truyền dữ liệu trong mạng máy tính. Vui lòng tưởng tượng địa chỉ IP là địa chỉ nhà của bạn hoặc địa chỉ của tòa nhà để người khác nhận dạng.

hữu ích cho

  • Kiểm tra địa chỉ IP của trang web của bạn.
  • Kiểm tra xem hai tên miền khác nhau có được lưu trữ trên cùng một địa chỉ IP hay không.

các công cụ liên quan