RakkoTools

Chuyển đổi / tìm kiếm ký tự Unicode

Chuyển đổi thành ký tự Unicode, tìm kiếm ký tự Unicode

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích

Có gì công cụ này có thể

Bằng cách nhập một ký tự, chuyển đổi nó thành một ký tự Unicode.
Bằng cách nhập ký tự Unicode, xác định mã hóa trong Unicode đã sử dụng và tìm kiếm một ký tự bình thường.

hữu ích cho

  • Tra cứu thực thể HTML để hiển thị biểu tượng cảm xúc trên trang Web khi mã ký tự của tệp HTML không phải là Unicode Unicode.

các công cụ liên quan