RakkoTools

Kiểm tra theo dõi

Kiểm tra cách các gói đến máy chủ đích từ máy chủ.

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích

Có gì công cụ này có thể

  • Kiểm tra các máy trạm nào trên mạng cục bộ hoặc Internet mà các gói dữ liệu được truyền qua, mất bao nhiêu thời gian để chuyển các gói này, cho dù có bất kỳ máy trạm nào không phản hồi các gói bạn đã gửi hoặc chỉ đơn giản là chẩn đoán các đường kết nối.
  • Hiển thị cho bạn từng bước nhảy liên tục và tổng số bước nhảy cần thiết. Đối với mỗi bước nhảy, nó sẽ hiển thị số hop #, thời gian làm tròn, thời gian tốt nhất (ms), địa chỉ IP, TTL.

hữu ích cho

  • Kiểm tra nơi xảy ra lỗi khi bạn không thể truy cập các trang web.
  • Kiểm tra đường dẫn của tuyến đường từ trang web đến máy chủ.
  • Kiểm tra cách các hệ thống được kết nối và hiển thị cách ISP của bạn kết nối với Internet cũng như với hệ thống đích.

các công cụ liên quan