RakkoTools

Ping IP trực tuyến

Kiểm tra xem một máy chủ có thể được kết nối hay không

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích

Có gì công cụ này có thể

Ping (Packet internet groper) là cách để kiểm tra xem máy chủ có còn sống và được kết nối hay không.
Công cụ trực tuyến Ping IP gửi một gói đến tên máy chủ hoặc địa chỉ IP (IPv4) và hiển thị chi tiết của phản hồi. (nhận hoặc không trả lời)

hữu ích cho

  • Kiểm tra xem máy chủ có còn tồn tại không khi bạn không thể kết nối với Tên máy chủ hoặc địa chỉ IP.

các công cụ liên quan