RakkoTools

Tra cứu DNS

Kiểm tra các bản ghi DNS của tên miền.

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích

※ Nhập địa chỉ IP của máy chủ DNS mà bạn muốn sử dụng.
Phản hồi DNS đã được xác nhận.
Phản hồi DNS KHÔNG thể được xác nhận.

Có gì công cụ này có thể

Hiển thị thông tin về các bản ghi DNS được đặt trên địa chỉ IP / tên miền / URL đầu vào.

hữu ích cho

  • Kiểm tra xem có thể phân giải tên miền hay không khi bạn đăng ký Tên miền mới.
  • Kiểm tra xem cài đặt của máy chủ DNS có được kích hoạt hay không.

các công cụ liên quan