RakkoTools

Kiểm tra nén Gzip

Kiểm tra nén gzip được bật trên trang web của bạn

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích

Có gì công cụ này có thể

Kiểm tra nén Gzip cho phép bạn kiểm tra xem nén gzip có được bật trên máy chủ web lưu trữ trang web hay không. Khi được bật, hiệu quả nén của trang cụ thể của nén và tỷ lệ nén băng thông thực tế của nó được hiển thị.

GZIP nén là gì?

GZIP là một trong những chương trình nén dữ liệu và định dạng tệp của dữ liệu nén của nó.
Nó giảm kích thước dữ liệu của các trang (HTML / CSS / JS) trong máy chủ web trước khi nó được gửi đến trình duyệt của khách truy cập trang web. Điều này giúp tiết kiệm rất nhiều lưu lượng và làm cho các trang tải và hiển thị nhanh hơn nhiều.

hữu ích cho

  • Sau khi cài đặt nén gzip, hãy kiểm tra tính hiệu quả của nó.

các công cụ liên quan