RakkoTools

Chuyển đổi đơn vị chiều dài

Chuyển đổi đơn vị chiều dài và khoảng cách

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
Hình thức : 

Có gì công cụ này có thể

Dễ dàng chuyển đổi một đơn vị ban đầu được chọn sang các đơn vị khác hoàn toàn.

hữu ích cho

  • Hiển thị số liệu trong một số đơn vị được chuyển đổi khi các nhà nghiên cứu báo cáo kết quả nghiên cứu.
  • Chuyển đổi số thành đơn vị mà người xem cần, khi các kỹ sư kỹ thuật chuẩn bị vật liệu.

các công cụ liên quan