RakkoTools

Tìm và thay thế văn bản

tìm và thay thế văn bản (hỗ trợ regex)

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
Nhân vật 0  | Từ ngữ 0  | Dòng 0
Dòng hiện tại: 0  | Cột hiện tại: 0
Tìm kêt quả:  -  Toàn bộ: 0

  Có gì công cụ này có thể

  Bạn có thể tìm và thay thế một ký tự tùy ý trong một chuỗi hoặc thay thế chúng cùng một lúc.
  Regex và văn bản phân biệt chữ hoa chữ thường được hỗ trợ.

  hữu ích cho

  • Tìm dữ liệu cũ trong tài liệu và thay thế nó bằng từ mới.
  • Sửa lỗi trong tài liệu.

  các công cụ liên quan