RakkoTools

Kiểm tra biểu thức chính quy

Kiểm tra biểu thức chính quy của PHP / JavaScript / Python

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
/ /

Có gì công cụ này có thể

Nhập biểu thức chính quy và văn bản đích, sau đó tô sáng phần văn bản đích khớp với biểu thức chính quy.
Trong PHP, kết quả của preg_match_all cũng được hiển thị.

Công cụ sửa đổi là gì?

Còn được gọi là cờ, thay đổi hành vi của các biểu thức thông thường.
Ví dụ: nếu bạn muốn khớp cả hai Hello hello và và Hello Hello bất kể trường hợp nào trong biểu thức chính quy

hữu ích cho

  • Tìm kiếm các mẫu trong văn bản và kiểm tra xem nó có đúng không
  • Phân chia và trích xuất văn bản dựa trên mẫu đã xác định
  • Xác minh bằng cách sử dụng văn bản kiểm tra nếu mô tả thông thường biểu thức là đúng

các công cụ liên quan