RakkoTools

Đồng hồ đếm ngược

Tạo đồng hồ đếm ngược của bạn

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích

Thu thập dữ liệu thất bại. Hãy chắc chắn rằng không có lỗi trong nội dung đầu vào.

Đồng hồ đếm ngược này hiển thị thời gian còn lại cho đến khi:

Múi giờ:

Có gì công cụ này có thể

Đây là đồng hồ đếm ngược trực tuyến cho phép bạn tùy chỉnh không chỉ ngày và giờ sẽ kết thúc mà còn cả tên, màu văn bản và màu nền.
Bạn cũng có thể chia sẻ bộ đếm thời gian này với URL được tạo sau khi bạn nhấp vào 'Chia sẻ'.

hữu ích cho

  • Chia sẻ thời gian còn lại cho đến khi sự kiện tăng sự quan tâm và kỳ vọng của người tham gia.
  • Chia sẻ đếm ngược, chẳng hạn như bán thời gian trên các trang web EC.

các công cụ liên quan