RakkoTools

Đồng hồ trực tuyến

Hiển thị thời gian hiện tại dựa trên vị trí địa lý của bạn

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích

Có gì công cụ này có thể

Hiển thị thời gian hiện tại của vị trí hiện tại của bạn dựa trên thông tin vị trí của bạn.
Nó chuyển đổi địa chỉ IP thành mã quốc gia và tìm kiếm múi giờ thích hợp từ cơ sở dữ liệu GeoLite2.
Thời gian hiển thị dựa trên máy chủ và có thể khác với thời gian trên hệ thống của bạn.

hữu ích cho

  • Kiểm tra thời gian khi bạn cần một chiếc đồng hồ lớn và dễ đọc, chẳng hạn như trong khi làm việc trong đó thời gian là quan trọng.
  • Thay đổi thời gian của đồng hồ đeo tay, v.v. khi bạn di chuyển đến một nơi có chênh lệch múi giờ.

các công cụ liên quan