RakkoTools

Đồng hồ bấm giờ trực tuyến

Đếm thời gian trôi qua tính bằng mili giây

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích

:
 
.
Tối thiểu
:
 
.
Thứ hai
.
 
.
 
Không. Lập Toàn bộ

Có gì công cụ này có thể

Bằng cách nhấp vào BẮT ĐẦU, một phần nghìn giây đã trôi qua được tính và bằng cách nhấp vào DỪNG, số đếm dừng và lịch sử đếm được hiển thị.
Bằng cách nhấp vào LAP trong khi đếm, số đếm tại thời điểm được nhấp được hiển thị dưới dạng lịch sử.

hữu ích cho

  • Đo thời lượng của các hoạt động như chạy và bơi
  • Ghi lại và xếp hạng thời gian của người tham gia trong các sự kiện như thi đấu bơi lội

các công cụ liên quan