RakkoTools

Bộ chuyển đổi chất lỏng

Chuyển đổi các đơn vị dòng chảy, mật độ, nồng độ, độ nhớt, sức căng bề mặt và tính thấm.

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
Từ: 

Có gì công cụ này có thể

Dễ dàng chuyển đổi một đơn vị ban đầu được chọn sang các đơn vị khác hoàn toàn.

hữu ích cho

  • Hiển thị số liệu trong một số đơn vị được chuyển đổi khi các nhà nghiên cứu báo cáo kết quả nghiên cứu.
  • Chuyển đổi số thành đơn vị mà người xem cần, khi các kỹ sư kỹ thuật chuẩn bị vật liệu.

các công cụ liên quan