RakkoTools

Trình kiểm tra SSL

Xác minh nếu chứng chỉ SSL được cài đặt chính xác trên máy chủ của bạn.

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích

Có gì công cụ này có thể

Xác minh rằng chứng chỉ SSL của máy chủ web được cài đặt đúng, hợp lệ và đáng tin cậy. Với việc kết nối máy chủ, nó hiển thị kết quả của kết nối SSL, chẳng hạn như chứng chỉ SSL nào được cài đặt và liệu nó có cung cấp chứng chỉ trung gian chính xác hay không.

Để sử dụng Trình kiểm tra SSL, hãy nhập tên máy chủ công cộng của máy chủ vào ô bên trên và nhấp vào nút 'Kiểm tra SSL'.

hữu ích cho

  • xác minh nếu chứng chỉ SSL của bạn được cài đặt đúng và được các trình duyệt tin cậy khi bạn cài đặt nó trên máy chủ của mình.

các công cụ liên quan